Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Rregullimi i oborreve, trotuareve dhe shkalleve te Institucioneve te KPSH-se
616-23-5290-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
26-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
15-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-26T00:44:00
Vlera e kontratës:
50000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Rregullimi i oborreve, trotuareve dhe shkalleve te Institucioneve te KPSH-se 50000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi