Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnizimi me material shpenzues per nevojat e Komunes
616-23-5340-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
30-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
19-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-30T00:58:00
Vlera e kontratës:
40000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizimi me material shpenzues per nevojat e Komunes 40000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi