Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Asistenca per raste emergjente -ushqim, pije , veshmbatje etj.
616-23-5446-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
31-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
19-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-31T01:07:00
Vlera e kontratës:
10000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Asistenca per raste emergjente -ushqim, pije , veshmbatje etj. 10000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi