Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Fushate e Vetedijesimit per qenet endacak
616-23-5466-2-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
31-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
20-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-05-31T01:07:00
Vlera e kontratës:
20000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Fushate e Vetedijesimit per qenet endacak 20000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi