Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i Tribunës për Klubin Futbollistik KF Ramiz Sadiku
616-23-5648-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
06-06-2023
Data e mbylljes së tenderit:
26-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të
Vlera e parashikuar:
2023-06-06T00:46:00
Vlera e kontratës:
200000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i Tribunës për Klubin Futbollistik KF Ramiz Sadiku 200000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi