Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnizim me lule për nevojat e kabinetit
616-23-5662-1-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
05-06-2023
Data e mbylljes së tenderit:
14-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-06-05T00:33:00
Vlera e kontratës:
9999.9 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me lule për nevojat e kabinetit 9999.9 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi