Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

6 Furnizim me Material Shpenzues për nevojat e Komunës së Prishtinës
616-24-3899-1-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
26-04-2024
Data e mbylljes së tenderit:
03-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-04-26T00:36:00
Vlera e kontratës:
600000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
6 Furnizim me Material Shpenzues për nevojat e Komunës së Prishtinës 600000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. 6 Furnizim me Material Shpenzues për nevojat e Komunës së Prishtinës 14513.91 EUR