Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnizim me invertar per aneksin e I.P Ardhemëria dhe I.P. Xixëllonjat
616-24-4030-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
16-05-2024
Data e mbylljes së tenderit:
11-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-05-16T00:51:00
Vlera e kontratës:
60000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me invertar per aneksin e I.P Ardhemëria dhe I.P. Xixëllonjat 60000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
WOOD CORPORATION L.L.C. Furnizim me invertar per aneksin e I.P Ardhemëria dhe I.P. Xixëllonjat 78308.5 EUR