Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

FASADIMI I NDËRTESAVE TË VJETRA NË KRYEQYTET SI DHE OFRIMI I SHËRBIMEVE
616-24-4375-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
06-05-2024
Data e mbylljes së tenderit:
11-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-05-06T00:47:00
Vlera e kontratës:
500000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
FASADIMI I NDËRTESAVE TË VJETRA NË KRYEQYTET SI DHE OFRIMI I SHËRBIMEVE 500000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi