Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnizimi me dru për institucionet edukativo arsimore, bashkësit lokale, biblotekat, AMF-të dhe nevojat tjera komunale.
616-24-4590-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
14-05-2024
Data e mbylljes së tenderit:
03-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-05-14T00:49:00
Vlera e kontratës:
75000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizimi me dru për institucionet edukativo arsimore, bashkësit lokale, biblotekat, AMF-të dhe nevojat tjera komunale. 75000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi