Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

41 Furnizim me barna për rezidentet e SHPMPF
616-24-4738-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
20-05-2024
Data e mbylljes së tenderit:
10-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-05-20T00:44:00
Vlera e kontratës:
20863.4 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
41 Furnizim me barna për rezidentet e SHPMPF 20863.4 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi