Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Avancimi i softuerit ekzistues për 16 E-kiosqe dhe centralizimi i të njëjtave
616-24-4744-2-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
16-05-2024
Data e mbylljes së tenderit:
06-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-05-16T00:51:00
Vlera e kontratës:
60000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Avancimi i softuerit ekzistues për 16 E-kiosqe dhe centralizimi i të njëjtave 60000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
" PBC " SH.P.K. Avancimi i softuerit ekzistues për 16 E-kiosqe dhe centralizimi i të njëjtave 59700 EUR