Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

126 Rregullimi i varrezave të martirëve dhe dëshmoreve në fshatin Makovc
616-24-5067-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
24-05-2024
Data e mbylljes së tenderit:
12-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të
Vlera e parashikuar:
2024-05-24T00:57:00
Vlera e kontratës:
100000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
126 Rregullimi i varrezave të martirëve dhe dëshmoreve në fshatin Makovc 100000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Milazim S. Shala 126 Rregullimi i varrezave të martirëve dhe dëshmoreve në fshatin Makovc 99328 EUR