Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Sigurimi dhe kontrollimi teknik i automjeteve te Brigades se zjarrëfiksave dhe te tjera te komunes se Prishtines -e negociuar
616-24-5394-2-2-5
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
06-06-2024
Data e mbylljes së tenderit:
03-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-06-06T00:37:00
Vlera e kontratës:
30000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Limited
Lots:
Lot name: Cmimi:
Sigurimi dhe kontrollimi teknik i automjeteve te Brigades se zjarrëfiksave dhe te tjera te komunes se Prishtines -e negociuar 30000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
K.S. Dukagjini SH.A. Sigurimi dhe kontrollimi teknik i automjeteve te Brigades se zjarrëfiksave dhe te tjera te komunes se Prishtines -e negociuar 15686.89 EUR