Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

20 Furnizimi me pajisje te teknologjise informative
616-24-5525-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
03-06-2024
Data e mbylljes së tenderit:
24-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-06-03T00:55:00
Vlera e kontratës:
45000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
20 Furnizimi me pajisje te teknologjise informative 45000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
JOLIX SH.P.K. 20 Furnizimi me pajisje te teknologjise informative 44621.57 EUR
" FutureBITS " SH.P.K. 20 Furnizimi me pajisje te teknologjise informative 43990 EUR