Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Mbikqyrja e strehimores per kafshë shoqëruese në Hajvali.
616-24-5529-2-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
04-06-2024
Data e mbylljes së tenderit:
10-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-06-04T00:50:00
Vlera e kontratës:
9800 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Mbikqyrja e strehimores per kafshë shoqëruese në Hajvali. 9800 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Mbikqyrja e strehimores per kafshë shoqëruese në Hajvali. 618 EUR