Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

78 Renovimi dhe mirëmbajtja e IEAA-gelqerosja
616-24-5609-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
05-06-2024
Data e mbylljes së tenderit:
24-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-06-05T01:03:00
Vlera e kontratës:
270000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
78 Renovimi dhe mirëmbajtja e IEAA-gelqerosja 270000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIANGLE SH.P.K.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K. 78 Renovimi dhe mirëmbajtja e IEAA-gelqerosja 238895.35 EUR
Olti Trasing SH.P.K. 78 Renovimi dhe mirëmbajtja e IEAA-gelqerosja 236000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SMART ENG GROUP SH.P.K.; BAJRAM HA.GASHI B.I. 78 Renovimi dhe mirëmbajtja e IEAA-gelqerosja 217129 EUR