Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

78 Renovimi dhe mirëmbajtja e IEAA- Rregullimi i kulmeve
616-24-5770-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
10-06-2024
Data e mbylljes së tenderit:
28-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-06-10T00:44:00
Vlera e kontratës:
80000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
78 Renovimi dhe mirëmbajtja e IEAA- Rregullimi i kulmeve 80000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
N.N.P. "EURO CONSTRUCTION" 78 Renovimi dhe mirëmbajtja e IEAA- Rregullimi i kulmeve 196125 EUR