Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Pastrimi i Objekteve Shëndetësore të KPSH- Negociuar
616-24-5772-2-2-5
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
14-06-2024
Data e mbylljes së tenderit:
11-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-06-14T00:45:00
Vlera e kontratës:
105000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Limited
Lots:
Lot name: Cmimi:
Pastrimi i Objekteve Shëndetësore të KPSH- Negociuar 105000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
DOUBLE I&I SH.P.K. Pastrimi i Objekteve Shëndetësore të KPSH- Negociuar 91000 EUR
" KIGA " SH.P.K. Pastrimi i Objekteve Shëndetësore të KPSH- Negociuar 93000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AROMA PLUS SH.P.K.; NATURAL STORE SH.P.K. Pastrimi i Objekteve Shëndetësore të KPSH- Negociuar 94000 EUR
Schafberger Jr. GmbH - Dega Kosovë Dega në Kosovë Pastrimi i Objekteve Shëndetësore të KPSH- Negociuar 99573 EUR