Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Nevojat e Kuvendit Komunal të Kryeqytetit, sistemi I menaxhimit të zërimit
616-24-6067-1-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
17-06-2024
Data e mbylljes së tenderit:
21-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-06-17T00:55:00
Vlera e kontratës:
5000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Nevojat e Kuvendit Komunal të Kryeqytetit, sistemi I menaxhimit të zërimit 5000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
"eor group " SH.P.K. Nevojat e Kuvendit Komunal të Kryeqytetit, sistemi I menaxhimit të zërimit 4840 EUR
AMC CORPORATION SH.P.K. Nevojat e Kuvendit Komunal të Kryeqytetit, sistemi I menaxhimit të zërimit 4850 EUR