Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbjedhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

2019/02/05 - 9:15

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbjedhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Prishtinës