Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes inaguruese të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

2022/01/05 - 12:29

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes inaguruese të Kuvendit të Komunës së Prishtinës