Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së gjashtë të Komitetit për Politikë dhe Financa

2022/09/15 - 1:10

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së gjashtë të Komitetit për Politikë dhe Financa