Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së gjashtë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

2022/09/20 - 5:17

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së gjashtë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës