Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së gjashtë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

2021/09/02 - 4:41

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së gjashtë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës