Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së nëntë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

2023/11/21 - 11:24

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së nëntë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës