Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Komitetit për Politikë dhe Financa

2021/02/08 - 5:07

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Komitetit për Politikë dhe Financa