Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

2021/02/11 - 3:21

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së parë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës