Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

2021/07/21 - 2:20

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës