Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

2022/09/20 - 4:51

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës