Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

2019/07/05 - 8:11

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës