Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

2021/01/12 - 1:24

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së pestë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës