Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tetë të Komitetit për Politikë dhe Financa

2018/11/30 - 3:16

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tetë të Komitetit për Politikë dhe Financa