Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tetë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

2021/11/16 - 2:27

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tetë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës