Republika e Kosoves

Prishtinë

Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës

2022/06/30 - 5:59

Forma e aplikacionit: Ekstrakti i procesverbalit të mbledhjes së tretë të Kuvendit të Komunës së Prishtinës