Republika e Kosoves

Prishtinë

Konkurs – Drejtor i shkollës së mesme të lartë (SHML), Zëvendësdrejtor i shkollës së mesme të lartë, Drejtor i shkollës fillore të mesme të ulët (SHFMU), Zëvendësdrejtor i shkollës fillore të mesme të ulët, Drejtor i Institucionit Parashkollor

2021/04/01 - 10:58

Forma e aplikacionit: Konkurs – Drejtor i shkollës së mesme të lartë (SHML), Zëvendësdrejtor i shkollës së mesme të lartë, Drejtor i shkollës fillore të mesme të ulët (SHFMU), Zëvendësdrejtor i shkollës fillore të mesme të ulët, Drejtor i Institucionit Parashkollor