Republika e Kosoves

Prishtinë

Konkurs për plotësimin e pozitave për anëtar të Komitetit Komunal Veprues nga radhët e organizatave të shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare

2018/12/06 - 3:12

Forma e aplikacionit: Konkurs për plotësimin e pozitave për anëtar të Komitetit Komunal Veprues nga radhët e organizatave të shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare