Republika e Kosoves

Prishtinë

Konkurs – Zyrtar i lartë i Burimeve Njerëzore, Zyrtar i lartë për kadastër dhe gjeodezi, Zyrtar për zhvillim, Zyrtar për shëndetsi, Zyrtar për shërbime sociale

2019/07/11 - 8:22

Forma e aplikacionit: Konkurs – Zyrtar i lartë i Burimeve Njerëzore, Zyrtar i lartë për kadastër dhe gjeodezi, Zyrtar për zhvillim, Zyrtar për shëndetsi, Zyrtar për shërbime sociale