Republika e Kosoves

Prishtinë

Formularët për aplikim

2018

 Udhëzuesit për aplikantë

 Forma e deklaratës për financimin e dyfishtë

 Raport narrativ i projektit/programit

 Formular i raportit financiar të projektit

 

2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2018

  Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Bizneseve dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve kulturore si Festivaleve, Organizime, Ekspozitë dhe Manifestime në Komunën e Prishtinës

2017

Thirrja për prodhim të audio incizimeve 

Thirrja për ARTE VIZUALE – Faza 1

Thirrja për BOTIM – Faza 1

Thirrja për FESTIVALE – Faza 1

Thirrja për FILM – Faza 1

Thirrja për MANIFESTIME DHE ORGANIZIME – Faza 1

Thirrja për MBESHTETJE VJETORE – Faza 1

Thirrja për MUZIKË – Faza 1

Thirrja për TEATËR – Faza 1

2016

Thirrje për subvencione për botime dhe film – Faza 3

  Thirrje per arte vizuale, ekspozita, manifestime dhe organizimie kulturo…

  Thirrje per Festivale

  Thirrje per institucione te pavarura kulturore

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Raporte

 

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë – 2018

 Lista finale e subvencioneve për Kulturë – 2018

 

 Lista e projekteve të subvencionuara për prodhim të audio incizimeve në fushën e muzikës – Faza e dytë – 2017 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për TEATËR

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për FILM DHE BOTIME

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për FESTIVALE DHE MBËSHTETJE VJETORE

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për EKSPOZITË, MANIFESTIME, MUZIKË DHE ORGANIZIME

 

  Lista e projekteve të subvencionuara për prodhim të audio incizimeve në fushën e muzikës – Faza e dytë

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për TEATËR

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për FILM DHE BOTIME

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për FESTIVALE DHE MBËSHTETJE VJETORE

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 1 për vitin 2017 për EKSPOZITË, MANIFESTIME, MUZIKË DHE ORGANIZIME

 

 Lista e projekteve të subvencionuara në fazën 2 dhe 3 për vitin 2016