Republika e Kosoves

Prishtinë

Qytetarë të nderuar, në këtë tabelë i keni lejet e lëshuara për vitin 2013.

Nëse nuk gjendet ndonjë leje në këtë tabelë, atëherë ndërtimi për të cilin ju intereson nuk ka leje ose është në proces të lejës.

Klikoni këtu për të parë lejet ndërtimore të lëshuara për vitin 2013

  Shkarko tabelën e lejeve të lëshuara 2013

Për çdo paqartësi kontaktoni në formë elektronike në adresat e poshtë shënuara.
urbanizmiprishtine@rks-gov.net