Republika e Kosoves

Prishtinë

Debat publik për Raportin e vlerësimit të ndikimit në mjedis për Parkun e Energjisë Diellore

2023/08/25 - 3:37

 Debat publik për Raportin e vlerësimit të ndikimit në mjedis për Parkun e Energjisë Diellore “Slivova 1”

 

 Debat publik për Raportin e vlerësimit të ndikimit në mjedis për Parkun e Energjisë Diellore “Slivova 2”