Republika e Kosoves

Prishtinë

Drejtoria e Arsimit shpall konkurs plotësues për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10) për vitin shkollor 2021/2022

2021/08/21 - 4:34

 Drejtoria e Arsimit shpall konkurs plotësues për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10) për vitin shkollor 2021/2022