Republika e Kosoves

Prishtinë

Fehmi Kupina, kryesues i kuvendit të Komunës së Prishtinës

2022/01/05 - 4:09

Në seancën e sotme të asamblesë u votua kryesuesi i kuvendit, z. Fehmi Kupina.

Në fjalën e tij, z. Kupina i falënderoj të gjithë asambleistët për besimin e dhënë.