Republika e Kosoves

Prishtinë

Filma të animuar, libra për ngjyrosje e shumë programe tjera edukative mirëpresin nxënësit dhe të rinjtë e fshatit Llukar në Shtëpinë e rifunksionalizuar të Kulturës

2021/09/29 - 7:40

Falë marrëveshjes së bashkëpunimit që Drejtoria e Kulturës ka nënshkruar sot me organizatën Stereospace dhe në koordinim me menaxhmentin e shkollës “Ganimete Tërbeshi”, po krijojmë hapësira dhe mundësi të reja për të rinjtë.
Sot, menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes, fëmijët patën mundësi me shiku film dhe me ngjyros në librat për ngjyrosje që kishte sjellë 2cm Humans.