Republika e Kosoves

Prishtinë

FTESË

2018/11/05 - 12:59

Më 6 nëntor, në ora 11:00, në objektin e vjetër të Komunës së Prishtinës do të mbahet takimi informues lidhur me projektin për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e pesë shkollave të reja në Prishtinës, përmes PFI.

Ftojmë të gjithë të interesuarit që të marrin pjesë në këtë takim, ashtu që të njoftohen me projektin, procedurat tenderuese të Partneriteti Publiko-Privat, si dhe afatet e këtyre procedurave.