Republika e Kosoves

Prishtinë

Iniciativa për progres – INPO e vlerëson Komunën e Prishtinës në një nivel tjetër krahasuar me komunat tjera për transparencë

2020/05/18 - 5:37

Prishtina është e përkushtuar të vazhdojë të jetë shembull i praktikave të mira dhe përmbushjes së parimeve të qeverisjes së mirë, të hapur, llogaridhënëse e transparente dhe në të njejtën kohë, duke zhvilluar e implementuar politika sociale e gjithëpërfshirëse.

Falemnderojmë të gjithë partnerët për mbështetje dhe bashkëpunim të vazhdueshëm që Prishtina të mbetet prijëse e qeverisjes së mirë lokale.

Linku:

http://inpo-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Raporti-Transparenca-financiare-e-komunave.pdf?fbclid=IwAR2GvsCvZGb4GZPf99bNo2qclYeKJpT0ekKE1ixrs4InNXMPE3NVMQ52C-U

#transparenca