Republika e Kosoves

Prishtinë

Kodet Unike të aplikuesve për rimbursim #covid19 që do të ekzekutohen gjatë ditës së sotme dhe javën e ardhshme

2021/05/28 - 3:11

 Kodet unike që do të paguhen gjatë datave 28.05.2021-06.06.2021

 

 Kodet unike të paguara në Maj

 

Kodet Unike të paguara në Janar

 

Aplikuesit që nuk e gjejnë kodin unik të tyre dhe që kanë aplikuar gjatë muajve Dhjetor 2020 – Prill 2021, duhet të na shkruajnë email për të parë se ku qëndron problemi: komunaprishtine@rks-gov.net

 

Vërejtje: Testet serologjike dhe antigjene të bëra në klinika private nuk rimbursohen.