Republika e Kosoves

Prishtinë

Komuna e Prishtinës ka vendosur sot 14 tabela interaktive në shkollën fillore “Dardania”, në Prishtinë

2021/07/12 - 4:47

Drejtoria e Arsimit, përveç tjerash, po kujdeset në vazhdimësi që nxënësit e shkollimit fillor të kenë mundësi të shumta të përfitimit të njohurive duke shfrytëzuar këto tabela si mësime në kohë reale, prezantime multimediale vizuale dhe hapësirë virtuale 2D dhe 3D.