Republika e Kosoves

Prishtinë

Konkurs për plotësimin e vendeve të punës për lëndët zgjedhore me afat të caktuar

2022/06/28 - 5:29

 

  Konkurs për plotësimin e vendeve të punës për lëndët zgjedhore me afat të caktuar