Republika e Kosoves

Prishtinë

Konkurs plotësues për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10) të gjimnazeve dhe të shkollave profesionale për vitin shkollor 2023/2024

2023/08/21 - 3:15

 K O N K U R S